Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Tanári kar

 

Központi számunk:

46/360-125

 

 

Név

Oktatott szakok, beosztás

Osztálya

Mellék

ANTAL MÁRIA

közgazdasági tárgyak

 

242

BÁNVÖLGYINÉ HORTOBÁGYI HAJNALKA

magyar, ének-zene

 

215

BÁRÁNY PÉTER ZSOLT járműfényező szakoktató    

BARÁTI TIBOR

villamosmérnök, mérnöktanár, koordinációs igazgatóhelyettes

 

204

BARNA BERNADETT

angol, történelem 

11.B

251

BARNA MIKLÓS gépészeti tárgyak    

BARTÁK ANITA

német nyelv,
nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

 

 

BÁTORI GÁBOR PÉTER

angol nyelv

 

237

BEKŐ ZSUZSANNA

történelem, rendészeti tantárgyak, rendészeti munkaközösség-vezető

9.F

263

BÉRES GYULA TAMÁS

tervezőgrafikus művész

 

215

BERNDT MIKLÓS angol nyelv    

BIZIK PÉTER

testnevelés

9.D

246

BORSOS VERONIKA

angol nyelv

2/10.J

249

BUDAI FERENC

autógépész üzemmérnök, mérnöktanár

1/13.H-E

222

CSORBA TIBOR

történelem

 

246

CSÖRNÖK SZILÁRD

történelem, magyar

2/10.I

246

DARGAI KRISZTINA

testnevelés, testnevelés munkaközösség-vezető

10.D

257

DEÁK SZABOLCS történelem, igazgató   202
DOBAI BARNA matematika    
DUDÁS ATTILA PÉTERNÉ magyar, etika 11. C  

FEKETE ZITA

angol nyelv

 

 

FEKETE ZOLTÁN

történelem

12.G

263

GÁSPÁR LÁSZLÓ magyar, testnevelés   261

HADHÁZI LÁSZLÓ

villamosmérnök, anyagmérnök

2/14.D
2/14.E-E

242

HALÁSZ PÉTER

vizuális és környezetkultúra

1/13.J-E

215

HUSZÁR GÁBOR

történelem, magyar

9.G

250

IGAZ-KOVÁCS ANIKÓ

angol nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, etika

10.B

249

IZSÓ DÉNES

biológia, földrajz

12.F

206

JÁBORCSIK ISTVÁN

gépészmérnök 

1/13.F

256

JUHÁSZ ANITA

angol nyelv, német nyelv

 

 

KÁDÁRNÉ BERECZKY MÓNIKA

angol nyelv

11.C

251

KALÓ ANDREA

matematika, kémia

10.A

247

KÁRPÁTINÉ NÉMETH KINGA matematika   247
KENÉZ CSILLA ZSUZSANNA fodrász szakoktató   246
KERTÉSZ PÉTERNÉ magyar, történelem   246

KISS BERTALAN

villamosmérnök, műszaki szakoktató

3/11.K

252

KLEKNERNÉ TOMÁN KRISZTINA

matematika, informatika, reál munkaközösség-vezető

12.H

247

KOVÁCS ANETT

gyógypedagógus

KSZ/11.M

253

KOVÁCS ATTILA gépészeti tárgyak    

KOVÁCS IMRE

műszaki szakoktató 

10.F

217

KOVÁCS-IZRAEL NÓRA

kozmetikus szakoktató

9.A

261

KOVÁCSNÉ LOVÁSZ ÉVA

német, iparművész, idegen nyelvi munkaközösség-vezető

11.E

261

KOVÁCSNÉ RAKACZKI ZSUZSANNA

magyar, történelem, osztályfőnöki munkaközösség-vezető

12.B

250

KŐHEGYINÉ BEZERÉNYI ANIKÓ ADRIENN

angol nyelv, rendészeti kommunikáció

11.H

237

LEVICZKINÉ JERGA JUDIT

biológia, földrajz

2/14.H-E

246

LITVÁNYI JÓZSEF BÉLÁNÉ

egészségügyi tanár

1/9.H
KSZ/11.O

245

LÓDI GÁBOR

testnevelés

5/13.D

225

LOSONCZI ILDIKÓ

fodrász szakoktató

 

261

LUKÁCSNÉ SIDLÓ EDINA

ruhaipari üzemmérnök, műszaki tanár

5/13.B

206

LUKOVICSNÉ BIÁN KATALIN

testnevelés, biológia

11.D

257

MAJOR MÓNIKA

biológia, földrajz, szolgáltatási munkaközösség-vezető

2/14.F-E

238

MATLYÁK JÓZSEF

testnevelés

 

 

MELEG SÁNDORNÉ

matematika, kémia

 

247

MURÁNYI ÉVA MÁRTA

angol nyelv

 

 

NÉMETH LÁSZLÓ

informatika

 

244

NÉMETH MÓNIKA

földrajz, biológia

9.B

206

OROSZ GYÖRGYNÉ

magyar, francia

12.C

250

PATAKI ZSUZSI

fodrász szakoktató

2/14.C

261

PETRÓ GÁBOR

informatika

1/9.K

244

PINCZÉS ERIKA

magyar

11.A

238

PLANÉTÁNÉ BALOGH TÍMEA

angol

11.F

 

RICHVALSZKY ANNA ZSUZSANNA

táncpedagógus, testnevelés

 

237, 257

SEBÖK ISTVÁN

műszaki szakoktató

 

222

SIKLÓSI PÉTER villamosmérnök, mérnöktanár    

SOMOGYI VIKTOR

gépészmérnök, mérnöktanár

9.C

256

SOÓS ISTVÁNNÉ

testnevelés

12.D

257

SROBÁR SÁNDOR

mérnöktanár, anyagmérnök

12.E

256

Dr. SZABÓNÉ TÓTH MÓNIKA

marketing, kozmetika szakmai tárgyak, kommunikáció, tanügyigazgatási igazgatóhelyettes

1/13.E

238

SZEGEDI VIKTÓRIA német nyelv    

SZÉKELY BETTINA

egészségügyi tanár

2/10.H

245

SZEPESI ZSOLT

testnevelés

 

225

SZIGETI TÜNDE

rendészeti szakmai tárgyak, sportoktató

11.G

244

SZÜCS RAJMUND

történelem, magyar

3/11.J

263

TAKÁCS JÓZSEF

gépészmérnök

1/9.L

224

TAMÁSNÉ POZSONYI EDIT ZSUZSÁNNA kozmetikus szakoktató    

TASI JUDIT ANDREA

kozmetikus szakoktató 

1/13.G-E

261

TASSY JÁNOS

matematika, fizika

1/9.I

247

TOLNAINÉ BOGDÁNFFY ILDIKÓ

magyar, humán munkaközösség-vezető

12.A

250

TÓTH PÉTERNÉ

könyvtárostanár

 

258

TÓTH RÓBERT

rendészeti szakmai tárgyak

10.G

244

TÚRINÉ GALAMBOS JUDIT

mentálhigéné

3/11.I

245

Dr. UGLYAI GYÖRGY

közgazdásztanár

1/9.J

247

URBÁN LÁSZLÓ villamosmérnök, műszaki munkaközösség-vezető    

VÁGNER ANITA DIÁNA

angol (GYES)

 

251

VÉKONY MÁRIA

villamosmérnök

3/11.L

 

VERES JÁNOS

gépészmérnök, szakképzési igazgatóhelyettes

 

205

VIGHNÉ MAGYAR GABRIELLA angol nyelv 5/13.C 263
VILEZ PÉTERNÉ német nyelv 10.E 238
ZAVARKÓ RÉKA kozmetikus szakoktató 2/14.G-E 261
ZELEI ERIKA fotográfus szakoktató 1/13.I-E
5/13.A
215
ZOMBOR GYULA fotográfus szakoktató, kreatív munkaközösség-vezető   215