Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Középfokú beiskolázás

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2022/2023. tanévre

(OM azonosító: 203060/018)

INTÉZMÉNY

 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

Telefonszám: +36/46 360-125

E-mail: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

Honlap: www.szemere.miskolc.hu

Igazgató neve: Deák Szabolcs

Pályaválasztási felelős neve: Veres János

E-mail címe: palyaorientacio_szemere@miskolci-szc.hu

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Specializált gép- és járműgyártás

0001

Szépészet

0002

Rendészet és közszolgálat

0003

Sport

0004

Szociális

0005

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Specializált gép- és járműgyártás

 • Gépjárműmechatronikai technikus (szakmairány: szerviz)

Szépészet

 • Fodrász
 • Kozmetikus technikus

Rendészet és közszolgálat

 • Közszolgálati technikus

Sport

 • Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező)

Szociális

 • Kisgyermekgondozó-nevelő

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 • 3 éves szakképző iskolai képzés

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete 

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

 

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű mechatronikus

Járműfényező

Karosszérialakatos

 

 0006

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő

 0007

Rendészet és közszolgálat

Rendészeti őr

 0008

Szociális

Szociális ápoló és gondozó

 0009

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: a Szépészet (0002) a Rendészet-és közszolgálat (0003 és 0008), a Sport (0004), valamint a Szociális (0005 és 0009) tanulmányi területeken szükséges.

Általános felvételi eljárás: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26–45. §-át, továbbá a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. mellékletet kell alkalmazni.

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges.

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

A Specializált gép- és járműgyártás (0001), illetve Szépészet (0002) tanulmányi területek esetén, a tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően – az iskolával történő előzetes egyeztetést követően – választhat a szakmairányok közül.

A tanuló választásának elfogadását befolyásolhatja az egyes kimeneteket választó tanulók száma. Ha egy kimenetet sokan választanak, az iskola a választás elfogadását további tanulmányi eredményekhez kötheti.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

angol, német

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését is fogadjuk. A Rendészet és közszolgálat (0003, 0008), a Szociális (0005 és 0009), a Sport (0004) valamint a Szépészet (0002) tanulmányi területekre a beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését nem fogadjuk. 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

A jelentkezők rangsorolása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. A felvételi pontszámot a következők adják: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika (2-szeres súllyal) tantárgyakból. Az elérhető maximális pontszám: 60 pont.

Eltérés az általános pontszámítástól: a Sport (0004) tanulmányi terület esetén a felvételi pontszámot a következők adják: az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal), biológia (2-szeres súllyal) tantárgyakból. Az elérhető maximális pontszám: 90 pont.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanulónak valamelyik felvételi tantárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem sajátos nevelési tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.

A rangsorolás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül az alábbi sorrend szerint előnyben kell részesíteni azt a tanulót,

 1. akinek halmozottan hátrányos helyzete ismert,
 2. akinek hátrányos helyzete ismert,
 3. azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Miskolcon található,
 4. akinek különleges helyzete ezt indokolja (a különleges helyzetet a tanuló a felvételi jegyzék összeállítását megelőzően igazolhatja):
 5. akinek testvére szintén az iskola tanulója,
 6. akinek testvére tanulója volt az iskolának,
 7. akinek szülője az iskola dolgozója.

Ha a fentiek alapján sem sikerül a rangsort egyértelműen megállapítani, az azonos pontszámú tanulók sorrendjét sorsolással döntjük el.

Azon tanulók esetében, akik a felvételinél számított tantárgyak valamelyikéből 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzatot kaptak, az igazgató dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmüket elutasítja, vagy az iskolai felvételi rangsor végén szerepelteti őket.

Ha az adott szakma képzési és kimeneti követelménye pályaalkalmassági vizsgálatot ír elő, akkor a “nem megfelelt” minősítést kapó jelentkező felvételi kérelmét elutasítjuk. A “megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban.

A pályaalkalmassági vizsgálatokról az adott tanévben kiadott felvételi hirdetményben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Pályaalkalmassági vizsgálat: a Szépészet (0002) a Rendészet-és közszolgálat (0003 és 0008), a Sport (0004), valamint a Szociális (0005 és 0009) tanulmányi területeken szükséges.

Aki a mérésen “nem megfelelt” minősítést kap, vagy azt nem teljesíti, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem befolyásolja a rangsort.

A pályaalkalmassági vizsgálat Sport (0004), Rendészet és közszolgálat (0003 és 0008) tanulmányi terület esetén fizikai képesség- és készségfelmérés. Szépészet (0002), Szociális (0005 és 0009) tanulmányi terület esetén motivációs beszélgetés (vagy online teszt) külön szabályait az érintett munkaközösségek állapítják meg 2021. november 26-ig, ezt követően ezeket megjelentetjük az iskola honlapján.

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja

 • Szépészet (0002) tanulmányi területen: 2022. március 1.   8:00-12:00 óra (pótnap: 2022. március 8.   8:00 óra)
 • Sport (0004) tanulmányi területen: 2022. március 2.   8:00-12:00 óra (pótnap: 2022. március 9.   8:00 óra)
 • Rendészet és közszolgálat (0003 és 0008) tanulmányi területen: 2022. március 4.   8:00-12:00 óra (pótnap: 2022. március 11.   8:00 óra)
 • Szociális (0005 és 0009) tanulmányi területen: 2022. március 3.    8:00-12:00 óra (pótnap: 2022. március 10.   8:00 óra)

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

Nyílt Nap(ok):

A technikumi képzések iránt érdeklődőknek 2021. november 23-án, a szakképző iskolai képzések iránt érdeklődőknek 2021. november 24-én tartunk nyílt napot.

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

https://www.miskolci-szc.hu/