Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Útravaló program tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021/2022. tanévre ismét meghirdetésre került az Útravaló Ösztöndíjprogram. Ennek keretében iskolánkban az Út az érettségihez és Út a szakmához esélyteremtő alprogramra lehet pályázni.

Tanulóként (új pályázóként vagy továbbfutó pályázattal) pályázhat, aki

  • a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű, valamint
     
  • Az „Út az érettségihez” alprogram esetében gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban tanul és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0-t. (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!)

 

  • Az „Út a szakmához” alprogram esetében szakközépiskola valamely szakképzési évfolyamán, szakiskola, készségfejlesztő iskola valamely évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul, és az előző tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 2,5-ös átlagot (a magatartás és szorgalom jegyek nem számítandóak az átlagba!).

A nyertes tanuló tanulmányi eredményétől függően ösztöndíjban részesül és a tanuló iskolai előrehaladását támogató mentortanári segítséget kap.

A pályázat benyújtását, adminisztrációs feladatait a mentortanár végzi el.

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. szeptember 17.

A részletekről további részletes   találhatnak a https://utr.tef.gov.hu oldalon.

A további tájékoztatást az osztályfőnököktől és a mentortanároktól kaphatnak.

Iskolai koordinátor Barták Anita nevelési-oktatási igazgatóhelyettes.

Sikeres pályázást kívánunk!