Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Felnőttképzés

Demencia gondozó interperszonális csapat tagjaként ellátja a demenciável élő személy közvetlen gondozásával összefüggő feladatokat, segíti a gondozottat az élet értelmes és számára élvezhető megélésében, részt vesz a demenciával élő személy kísérésében, foglalkoztatásában. Segítő támogatást nyújt a családtagok számára, együttműködik a hozzátartozók, vagy a környezet számára nyújtott edukációs programokban. Terápiás csapat tagjaként felismeri és kezeli a fellépő viselkedészavarokat, az öregedéssel, illetve a leépüléssel járó társadalmi és szociális kihívásokat. A munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Képzés célja

 

Azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a segítségnyújtásban, kellő türelemmel és elfogadással fordulnak embertársaik felé, empátiájukat elhivatottsággal és felelősséggel gyakorolnák a szociális és egészségügyi ellátás során is. Mindazoknak, akik szeretnének munkát vállalni idősek otthonában, demencia gondozást nyújtó intézményben, vagy otthoni körülmények között. A képzés célja annak a hozzáértésnek a kialakítása, amellyel biztos tudás birtokában szolgálhatja ki a demenciával élő ember szociális és ápolási igényeit.

Képzés célcsoportja

  • Mindazok, akik fogyatékkal élők ápolásával foglalkoznának.
  • Akik szociális gondozóként helyezkednének el.
  • Akik családjában idős, ápolásra szoruló vagy fogyatékkal élő személyek vannak, és szeretnék megtanulni a hatékony segítségnyújtás szakmai fortélyait.

Betölthető munkakörök

  • FEOR 3513 Demencia gondozó
  • FEOR 3513 Gerontológiai gondozó
  • FEOR 3513 Szociális gondozó
  • FEOR 3513 Pszichiátriai gondozó

 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmény nem szükséges.

 

4., A képzés heti két nap elméleti és egy nap gyakorlati oktatásból áll. Egy tanéven keresztül, összesen 608 órakerettel. Az elméleti oktatás kezdete 14 óra, (előre láthatóan: kedd, csütörtök) helye: Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

 

5., A gyakorlati képzés alól mentességet kaphat, aki szakmai területen dolgozik.

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezetőgondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

 

A képzés díja: ingyenes

A képzés óraszáma: 608 óra

A képzés napjai: kedd, szerda, csütörtök

A képzés tervezett kezdése: 2021. 11. 16.

Tervezett befejezése: 2022. 07. 15.

 

Képzés neve: Demencia gondozó - Szociális ágazat

Tagozat/Típus: felnőtt szakképesítés

SZOCIÁLIS
DEMENCIA GONDOZÓ

 

Képzési helyszín:
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 

Szakképzési Jelentkezési Rendszer